Jesteś tutaj: StartZadania GPKZadania działu ochrony środowiska i transportu

Dział Ochrony Środowiska i Transportu (OSiT)

Do zadań działu należy:

 1. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych.
 2. Prowadzenie wysypiska odpadów stałych w Bylicy.
 3. Monitoring zamkniętych wysypisk w Pałowie, Pieńkowie, Staniewicach i Marszewie.
 4. Rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów stałych.
 5. Utrzymawanie przystanków autobusowych w czystości i odpowiedniej estetyce.
 6. Utrzymywanie w sezonie letnim czystości plaży i zejść na plażę w Jarosławcu oraz innych kąpielisk wskazanych przez gminę.
 7. Zorganizowanie w sezonie letnim ogólnodostępnych szaletów zlokalizowanych w okolicach plaży i w Jarosławcu oraz ich utrzymanie i konserwacja.
 8. Ustawianie, utrzymywanie w czystości i naprawa ławek i innych urządzeń architektury ogrodowej w miejscach określonych przez gminę.
 9. Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg i chodników oraz konserwacja znaków drogowych i oświetlenia drogowego.
 10. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników.
 11. Administrowanie cmentarzami komunalnymi, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz sprzedaż miejsc na groby.
 12. Obsługa techniczna imprez organizowanych przez gminę lub podległe jej jednostki.
 13. Świadczenie usług transportowych i sprzętowych na rzecz gminy i lokalnej społeczności.Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Transportu

 1. Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Transportu podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Kierownikowi Działu Ochrony Środowiska i Transportu podlegają:
  - Starszy referent,
  - Kierowcy,
  - Operatorzy sprzętu,
  - Kierowcy-Mechanicy,
  - Dozorca wysypiska,
  - Pracownicy porządkowi.
 3. Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Transportu kieruje pracą podległych pracowników działu.
Free business joomla templates