Jesteś tutaj: StartZamówienia publiczne

ZP.3/2023 "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Jezierzany. Etap I".

zamówienia powyżej 130 000zł prowadzonego w trybie podstawowym pn: ZP.3/2023 "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Jezierzany. Etap I".

Termin składania ofert: 31.07.2023 godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 31.07.2023 godz. 11:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Załączniki do SWZ 1-10
 4. Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia
 5. Wyjaśnienia, zmiany, przedłużenie terminu
 6. Informacja o kwocie
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 10 dostępny tutaj: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/tenderdocument/ocds-148610-a92493d9-2218-11ee-9aa3-96d3b4440790/ocds-148610-a92493d9-2218-11ee-9aa3-96d3b4440790_3

Link do postępowania w portalu e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a92493d9-2218-11ee-9aa3-96d3b4440790

ZP.2/2023 Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów wraz z doposażeniem - etap III

Zamówienie powyżej 130 000zł prowadzone w trybie podstawowym pn: ZP.2/2023 "Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów wraz z doposażeniem - etap III".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Załączniki do SWZ 1-10
 4. Załącznik nr 11 - Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami
 5. Informacja o kwocie
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.1/2023 Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów wraz z doposażeniem - etap III

Zamówienie powyżej 130 000zł prowadzone w trybie podstawowym pn: ZP.1/2023 "Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów wraz z doposażeniem - etap III".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Załączniki do SWZ 1-10
 4. Załącznik nr 11 - Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami
 5. Informacja o kwocie
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Unieważnienie postępowania

Dostawa oleju napędowego w ilości do 130 000 litrów

Zamówienie powyżej 130 000zł prowadzonego w trybie podstawowym pn: "Dostawa oleju napędowego w ilości do 130 000 litrów".

Termin składania ofert upływa 06.12.2022 o godz.10:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załączniki do SWZ
 4. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Postominie wraz z doposażeniem

Postępowanie powyżej 130 000 zł prowadzone w trybie podstawowym pn: „Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Postominie wraz z doposażeniem".

Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2022 r o godz. 10:00.

 1. Identyfikator postępowania (ID) na „miniPortalu”
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. SWZ
 4. Załączniki do SWZ
 5. Informacja o kwocie
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty
Czytaj więcej: Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Postominie wraz z...

Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 3520 szt

Zamówienie powyżej 130 000zł prowadzone w trybie podstawowym pn: „Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 3520 szt”.

Termin składania ofert upływa 06.05.2022 o godz.9:00.

 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Załączniki
 4. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czytaj więcej: Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 3520 szt

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów ciężarowych...

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów ciężarowych jednokomorowych o pojemności 12 m3 i 7 m3 przeznaczonych do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" .

Termin składania ofert upływa 20.04.2022 o godz. 9:00

 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Załączniki
 4. Zmiana ogłoszenia z dnia 8.04.2022
 5. Wyjaśnienia i zmiana SWZ z dnia 8.04.2022
 6. Załączniki edytowalne
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.04.2022
 8. Zmiana i wyjaśnienia SWZ z dnia 11.04.2022
 9. Zmieniony załącznik 1b
 10. Zmieniony załącznik 3b
 11. Informacja o kwocie
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Zawiadomienie o wyborze oferty
Czytaj więcej: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów ciężarowych...

Strona 1 z 8

Free business joomla templates