Jesteś tutaj: StartAktualnościSegregacja szansą na lepsze jutro

Segregacja szansą na lepsze jutro

Segregacja odpadów polega na oddzieleniu surowców wtórnych od tych, które nie nadają się do recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania. Selektywna zbiórka odpadów to świadome działanie na rzecz ochrony środowiska w naszej gminie. To praktyczny sposób połączenia rozwoju gospodarczego ze wzrostem poziomu jakości życia mieszkańców gminy Postomino przy zachowaniu dobrego stanu środowiska dla przyszłych pokoleń.

Pamiętajmy że segregacja śmieci powinna zaczynać się w naszych domach. To my decydujemy czy wrzucimy je do odpowiedniego pojemnika, czy wrzucimy je razem i utracimy bezpowrotnie szansę ich ponownego wykorzystania. Władze gminy podejmują wiele działań aby umożliwić nam uczestnictwo w ochronie środowiska, a tym samym dbanie o czystość naszej gminy i jej atrakcyjność turystyczną.

 

Nasza gmina z każdym rokiem się rozwija. Pokażmy przez swoje działania ze nie jest nam obojętny stan czystości gminy.

Dotychczasowy system segregacji szkła i plastiku nie przyniósł oczekiwanych efektów. Nie wszyscy mieszkańcy segregowali odpady zgodnie z instrukcją. Obserwujemy to na co dzień, że miejsca gdzie ustawione są pojemniki na szkło i plastik zamiast pełnić rolę centrów recyklingu przejęły rolę lokalnych wysypisk śmieci, dając pozwolenie na pozostawianie różnego rodzaju odpadów nie związanych z selekcją. Nie wpływa to pozytywnie na wizerunek naszej gminy w oczach mieszkańców i przyjezdnych turystów ,a także generuje bardzo duże koszty.

Dlatego od miesiąca września bieżącego roku pojemniki te będą stopniowo likwidowane, a w zamian każdy mieszkaniec który ma podpisaną umowę z AMGiSP na wywóz nieczystości otrzyma worki do segregacji odpadów ,instrukcję postępowania z odpadami i harmonogram ich wywozu- jeden raz w miesiącu nieczystości stałych zmieszanych z pojemników przydomowych/ odpłatnie/ i nieczystości segregowanych jak szkło białe, szkło kolorowe i plastik/ nieodpłatnie/.

Natomiast odpady wielkogabarytowe takie jak: opony , meble , artykuły AGD i RTV ,plastik wielkogabarytowy i makulatura będą przyjmowane nieodpłatnie od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz.15 na terenie AMGiSPw Postominie.

Pobierz:

Free business joomla templates