Jesteś tutaj: Start

Witamy na stronie

zielona-ziemia CustomWitamy na stronach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie.

Specjalizujemy się w:

  • remontach dróg,
  • układaniu nawierzchni utwardzonych,
  • instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • transporcie towarów i osób,
  • odbiorze nieczystości

Więcej na temat naszej działalności

Życzenia

zyczenia - boze narodzenie - gpk - 2017

Budowa kaplicy w miejscowości Pieńkowo

kaplicaGminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie, jako zarządca cmentarzy komunalnych na terenie gminy Postomino, informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Gminę Postomino do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kaplicy w miejscowości Pieńkowo", nie będzie możliwe korzystanie z kaplicy w okresie od 11 grudnia 2017 roku do dnia 31 lipca 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, iż w okresie wskazanym wyżej, będą udostępnione kaplice w Chudaczewie i w Postominie.

Prezes Zarządu
Bogdan Szlawski

Komunikat

infoInformujemy o przydatności wody do spożycia z sieci wodociągowej w miejscowości Pałowo, Pałówko, Nosalin.

Telefony kontaktowe w/w sprawie: wodociągi - tel. 605-881-817, konserwator sieci wodociągowej - tel. 605- 542 -478.

Poniżej skan pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie:

Czytaj więcej: Komunikat

Brak przydatności wody do spożycia

infoInformujemy, że w dniach od 17.10 2017 (od godz. 16:00) do momentu odwołania w miejscowości Pałowo, Pałówko, Nosalin w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii coli w sieci wodociągowej obowiązuje zakaz spożywania wody, użytkowannia do celów higieny. Woda może służyć tylko i wyłącznie do celów sanitarnych.

Dostarczona będzie woda pitna w zbiornikach do ogólnego dostępu. Zastępczy punkt poboru wody wyznacza się w SUW Staniewice (w godz 9:00 - 15:00) po uprzednim skontaktowaniu suę z konserwatorem sieci (tel. 605-54-24-78)

Informacja: woda zdatna do spożycia

infoInformujemy, że zakaz dotyczący spożywania wody w miejscowościach Złakowo, Górsko, Królewo oraz Marszewo zostaje odwołany. Woda jest już czysta i zdatna do spożycia.

GPK Sp. z o.o.

Strona 20 z 29

Podkategorie

Free business joomla templates