Jesteś tutaj: Start

Witamy na stronie

zielona-ziemia CustomWitamy na stronach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie.

Specjalizujemy się w:

  • remontach dróg,
  • układaniu nawierzchni utwardzonych,
  • instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • transporcie towarów i osób,
  • odbiorze nieczystości

Więcej na temat naszej działalności

Komunikat

gpk-200W związku z licznymi zgłoszeniami o nieodebraniu odpadów Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizując umowę z Gminą Postomino dotyczącą odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych informuje, że pojemniki w dniu wywozu muszą być wystawione przed terenem posesji do godz 7.00.

Spółka nie będzie ponosić dodatkowych kosztów za odbiór odpadów nie wystawionych zgodnie z harmonogramem oraz do wyznaczonej godziny.

Segregacja z pojemników

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z pojemników - nieruchomości niezamieszkałe: 

  • plastik – 20.07.; 10 i 24.08.2018 r
  • szkło – 17.07.; 7 i 21.08.2018 r

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
(umowy cywilno - prawne z GPK Sp. z o.o Postomino)

w okresie VI-IX. 2018 roku

Niesegregowane (zmieszne) odpady komunalne:

Każdy poniedziałek, czwartek i sobota

Segregowane odpady komunalne :

Środy – na wcześniejsze zgłoszenie

Uchylenie opłat za wjazdy na cmentarze!

cmentarz 2Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie, jako zarządca cmentarzy komunalnych na terenie gminy Postomino informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 77/2018 Wójta Gminy Postomino z dnia 9 marca 2018 roku znosi z dniem 9 marca 2018 roku dodatkowe opłaty za wjazdy na teren cmentarza, to jest:

1. opłatę za wjazd na teren cmentarza w celu budowy, remontu nagrobka lub grobowca – 108,00 zł

2. opłatę za wjazd pojazdów w celu obsługi jednej ceremonii pogrzebowej – 54,00 zł.

Strona 17 z 28

Podkategorie

Free business joomla templates