Jesteś tutaj: Start

Witamy na stronie

zielona-ziemia CustomWitamy na stronach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie.

Specjalizujemy się w:

  • remontach dróg,
  • układaniu nawierzchni utwardzonych,
  • instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • transporcie towarów i osób,
  • odbiorze nieczystości

Więcej na temat naszej działalności

Przerwa w dostępie wody

woda-szklanka

W związku z prowadzoną modernizacją stacji uzdatniania wody w Łącku informujemy, że w celu wykonania tymczasowego układu uzdatniania i zasilania sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody:

  • w dniu 15.12.2021r. (środa) w godz. 9-12
  • w dniu 16.12.2021r. (czwartek) w godz. 9-17

Jednocześnie informujemy, że dołożymy starań aby skrócić czas przerw w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie dot. odbioru odpadów komunalnych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią pojazdów odbiór odpadów komunalnych z rejonu wtorkowego tj. z miejscowości Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz ulegnie opóźnieniu. Proszę o pozostawienie pojemników z odpadami zmieszanymi. Część z nich zostanie odebrana we wtorek w godzinach popołudniowych, pozostałe odpady odbierzemy w środę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie dotyczące e-faktur

efakturaW związku z informacjami jakie docierają do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie dotyczącymi problemów związanych z dostarczaniem faktur VAT na wskazane adresy mailowe informujemy, że filtry antyspamowe serwisów m.in. wp.pl, mogą filtrować wiadomości jako potencjalny SPAM, bądź wiadomość niechcianą. W związku z powyższym, prosimy o sprawdzanie również folderu SPAM. W przypadku braku wiadomości z załączonymi fakturami prosimy o kontakt.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. z siedzibą w Postominie

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. z siedzibą w Postominie zawiadamia, że zakończyła procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W toku weryfikacji otrzymanych ofert, zakwalifikowała dwie kandydatury spełniające określone wymogi, dopuszczając do rozmów kwalifikacyjnych. W toku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, wybrała kandydaturę Pana Bogdana Szlawskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Za Radę Nadzorczą Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ Tomasz Knap

Komunikat

infoZ uwagi na wzrost kosztów odbioru i utylizacji nieczystości płynnych, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniają się stawki odbioru.

Cena netto usługi za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych (stałych mieszkańców Gminy Postomino) wynosi 143,71 zł, dla pozostałych odbiorców 180,76 zł netto.
Cena netto za zrzut 1 m3 nieczystości płynnych do punktu zlewnego zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.

Stosownie do zapisu w § 2 pkt 1 Umowy na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych, opłata ta podlega corocznemu podwyższeniu o poziom wzrostu kosztów wywozu.
Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku.

Strona 9 z 30

Podkategorie

Free business joomla templates