Jesteś tutaj: Start

Witamy na stronie

zielona-ziemia CustomWitamy na stronach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie.

Specjalizujemy się w:

  • remontach dróg,
  • układaniu nawierzchni utwardzonych,
  • instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • transporcie towarów i osób,
  • odbiorze nieczystości

Więcej na temat naszej działalności

Ogłoszenie dot. WUKO

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniają się stawki za czyszczenie kanalizacji sanitarnej przy użyciu WUKO.
Cenę netto usługi za 1 godz. czyszczenia kanalizacji sanitarnej ustala się w kwocie 229,96 zł.

Rozliczenie czasu usługi odbywa się w następujący sposób:

a) do godz. czyszczenia = 1 godzina
b) powyżej 1 godziny wg faktycznego czasu.

Dojazd za usługę w wysokości 2,20 zł/km plus praca kierowcy 32,05 zł za 1 godzinę pracy. W przypadku świadczenia usługi po godzinach pracy i w dni wolne od pracy powyższe stawki powiększa się o 50%.
Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.

Nowa wysokość opłat obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku.

Ogłoszenie dot. nieczystości płynnych

Z uwagi na wzrost kosztów odbioru i utylizacji nieczystości płynnych Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniają się stawki odbioru.

Cena netto usługi za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych (stałych mieszkańców Gminy Postomino) wynosi 185,03 zł, dla pozostałych odbiorców 215,78 złotych.

Cena netto za zrzut 1 m3 nieczystości płynnych do punktu zlewnego zgodnie z obowiązującymi stawkami. Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.

Stosownie do zapisu w §2 pkt 1 Umowy na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych, opłata ta podlega corocznemu podwyższeniu o poziom wzrostu kosztów wywozu.

Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2022 roku.

Strona 6 z 30

Podkategorie

Free business joomla templates