ZP. 8/2022. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEJ KOSIARKI BIJAKOWEJ – CZOŁOWEJ SAMASZ GRINO 180

Ogłoszenie o sprzedaży używanej kosiarki bijakowej – czołowej SAMASZ GRINO 180: