Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

gpk-logo-200-top

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Postomino
na okres 3 lat