Ogłoszenie dot. WUKO

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniają się stawki za czyszczenie kanalizacji sanitarnej przy użyciu WUKO.
Cenę netto usługi za 1 godz. czyszczenia kanalizacji sanitarnej ustala się w kwocie 229,96 zł.

Rozliczenie czasu usługi odbywa się w następujący sposób:

a) do godz. czyszczenia = 1 godzina
b) powyżej 1 godziny wg faktycznego czasu.

Dojazd za usługę w wysokości 2,20 zł/km plus praca kierowcy 32,05 zł za 1 godzinę pracy. W przypadku świadczenia usługi po godzinach pracy i w dni wolne od pracy powyższe stawki powiększa się o 50%.
Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.

Nowa wysokość opłat obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku.