Ogłoszenie dot. nieczystości płynnych

Z uwagi na wzrost kosztów odbioru i utylizacji nieczystości płynnych Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniają się stawki odbioru.

Cena netto usługi za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych (stałych mieszkańców Gminy Postomino) wynosi 185,03 zł, dla pozostałych odbiorców 215,78 złotych.

Cena netto za zrzut 1 m3 nieczystości płynnych do punktu zlewnego zgodnie z obowiązującymi stawkami. Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.

Stosownie do zapisu w §2 pkt 1 Umowy na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych, opłata ta podlega corocznemu podwyższeniu o poziom wzrostu kosztów wywozu.

Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2022 roku.