Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łącku

W związku z prowadzoną modernizacją stacji uzdatniania wody w Łącku informujemy, że w celu wykonania prac na istniejącej instalacji technologicznej mogą występować przerwy w dostawie wody:

od 17.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że dołożymy starań aby skrócić czas przerw w dostawie wody. Za powstałe utrudnienia przepraszmy.