Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. z siedzibą w Postominie

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. z siedzibą w Postominie zawiadamia, że zakończyła procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W toku weryfikacji otrzymanych ofert, zakwalifikowała dwie kandydatury spełniające określone wymogi, dopuszczając do rozmów kwalifikacyjnych. W toku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, wybrała kandydaturę Pana Bogdana Szlawskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Za Radę Nadzorczą Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ Tomasz Knap