Komunikat

infoZ uwagi na wzrost kosztów odbioru i utylizacji nieczystości płynnych, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniają się stawki odbioru.

Cena netto usługi za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych (stałych mieszkańców Gminy Postomino) wynosi 143,71 zł, dla pozostałych odbiorców 180,76 zł netto.
Cena netto za zrzut 1 m3 nieczystości płynnych do punktu zlewnego zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.

Stosownie do zapisu w § 2 pkt 1 Umowy na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych, opłata ta podlega corocznemu podwyższeniu o poziom wzrostu kosztów wywozu.
Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku.