Ocena jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Postomino za 2020 rok