Komunikat Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Postominie

Informujemy, iż w dni 24-27 grudnia 2020 r są dniami wolnymi od pracy. Natomiast w dniu 31.12.2020 r. Przedsiębiorstwo jest czynne do godz. 13:00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

  1. Wodociągi 537-004-274; 605-542-478
  2. Kanalizacja w Pieńkowie 512-710-673 ; 518-396-695
  3. Kanalizacja w Jarosławcu 607-651-714 ; 691-122-622
  4. Cmentarze 519-658-508
  5. Zimowe utrzymanie dróg 663-915-601