Harmonogram dla firm

HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH W LIPCU I SIERPNIU
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób przebywających sezonowo:

  • Jarosławiec Osiedle (Nowe Osiedle, Osiedle Bałtyckie, Osiedle Południe) – poniedziałek, piątek
  • Jarosławiec (ul. Bałtycka i cała północa strona Jarosławca) - codziennie od godz. 5.00
  • Jezierzany - wtorek
  • Rusinowo – środa, sobota
  • Wicie – czwartek
  • Odbiór odpadów opakowań ze szkła – w każdy wtorek tygodnia,
  • Odbiór odpadów opakowań z tworzyw sztucznych (plastik) - w każdy czwartek tygodnia.

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w pozostałych miejscowościach, odbiór nieczystości stałych będzie się odbywał na zgłoszenie telefoniczne.

UWAGA!!!

Worki na zmieszane i selektywnie zbierane odpady komunalne są do nabycia w Punkcie Informacji Turystycznej w Jarosławcu oraz w kasie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie. Faktury za worki wystawiane są, wyłącznie w siedzibie GPK w Postominie.