Podziękowania

Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych otrzymała serdeczne gratulacje z okazji 20 lat działalności od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Piotra B. Zientarskiego. Pełną treść gratulacji można przeczytać na załączonym skanie.


Otrzymaliśmy również życzenia jubileuszowe od Wójta Gminy Postomino Janusza Bojkowskiego i Przewodniczącej Rady Gminy Jadwigi Krakowskiej:


Wyróżnienie od Jana Krawczuka - Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego